Jaki jest formularz lokalizacji pasażera do Irlandii?

Formularz lokalizacji pasażera COVID-19 jest dokumentem podróży, który powinien być wypełniony przez każdego, kto wybiera się do Irlandii. Należy to zrobić przed upływem 72 godzin od wjazdu do kraju
Celem formularza lokalizacji pasażera w Irlandii jest skontaktowanie się z Państwem w przypadku, gdy u osoby, która podróżowała z Państwem, wystąpią objawy COVID-19, ponieważ będzie to bardzo pomocne w odnalezieniu zakażonych osób. Zostanie on również wykorzystany do przekazania Państwu niezbędnych wytycznych zdrowotnych (kwarantanny) w imieniu Ministra Zdrowia w Irlandii.
W tym formularzu są jednak pewne wyjątki dotyczące wjazdu do Irlandii,

 • Jeśli są Państwo pracownikiem transportu międzynarodowego, który posiada certyfikat z Załącznika 3,
 • Jeśli są Państwo kierowcą pojazdów ciężkich,
 • Jeśli są Państwo osobą posiadającą przywileje dyplomatyczne w Irlandii.

Uwaga: Należy pamiętać, że podanie fałszywych informacji w tym dokumencie jest przestępstwem. Tak więc, jeżeli nie będzie Pan uczciwy przy wypełnianiu formularza, może Pan zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności (czasami obiema karami). Na przykład za jedno przestępstwo grozi grzywna w wysokości nie większej niż 4.000 euro lub kara pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc lub obie te kary łącznie.

Złóż wniosek o wydanie PLF do Irlandii

Jak należy złożyć wniosek o Formularz Lokalizatora Pasażera dla Irlandii?

Formularz Lokalizatora Pasażerów dla Irlandii można wypełnić całkowicie online i zajmie to tylko kilka minut Państwa czasu
Zanim złożą Państwo Formularz Lokalizatora Pasażerów dla Irlandii, należy spełnić poniższe wymagania.

 1. Dane z paszportu, jeśli są Państwo osobą powyżej 16 roku życia przybywającą do Irlandii
 2. Wszystkie informacje dotyczące podróży, w jaki sposób przybyli Państwo do Irlandii, w tym dane dotyczące numeru lotu i nazwy linii lotniczych.
 3. Numer telefonu komórkowego, którego będą Państwo używać podczas pobytu w Irlandii.
 4. Adres miejsca zakwaterowania, w którym będą Państwo przebywać podczas pobytu w Irlandii.
 5. Należy przedstawić negatywne wyniki testu COVID-19 wykonanego na 3 dni przed przyjazdem do Irlandii (dotyczy dzieci w wieku powyżej 11 lat).
 6. Lub zaświadczenie o szczepieniu/zaświadczenie o wyzdrowieniu, które stwierdza, że pomyślnie zakończyli Państwo okres kwarantanny i mieli Państwo pozytywny wynik testu COVID-19 z okresu nie krótszego niż 11 dni i nie starszego niż 180 dni przed podróżą do Irlandii.

Po wypełnieniu formularza na podany przez Państwa adres e-mail przyjdzie wiadomość z potwierdzeniem
Można go zachować w pamięci smartfona lub wydrukować, aby przedstawić go na lotnisku przed odlotem i podczas kontroli granicznej w Irlandii jako dowód wypełnienia.

locator form Ireland

Jakie inne informacje powinni Państwo wiedzieć o formularzu lokalizacji pasażera w Irlandii?

 • Jeżeli w ciągu najbliższych 2 tygodni od złożenia formularza zmieni się jakakolwiek informacja w nim zawarta, należy wysłać e-mail z aktualnymi informacjami na adres passengerlocatorform@plf.ie
 • Każda osoba, która podróżuje z Państwem, powinna złożyć osobno formularz Covid-19 Passenger Locator Form for Ireland
 • Jeżeli jednak podróżują Państwo z osobą, która ma mniej niż 16 lat i po przyjeździe zostanie z Państwem w tym samym miejscu zakwaterowania, wówczas mogą ją Państwo dodać do formularza zgłoszeniowego. Mogą Państwo dodać do formularza maksymalnie 7 dzieci.
 • Dzieci, które ukończyły 12 lat i nie są pod opieką osoby dorosłej, powinny złożyć swój własny Formularz Lokalizacji Pasażera do Irlandii.
 • Gromadzone informacje będą przechowywane tylko przez 28 dni, a następnie zostaną zniszczone, jeżeli nie będą potrzebne do celów egzekwowania prawa.